Chorwacja » Dalmacja » Trogir
Miasto z portem w najbardziej wąskiej części kanału Trogir. Pierwotna część miasta leży na wyspie, połączonej z lądem mostem z kamienia, przechodzącym przez wąską cieśninę i z wyspą Ciovo, na której miasto się poszerzyło, z ruchliwym mostem, który się nigdy nie podnosi. Do głównych czynności należy budowa łodzi, przemysł tabakowy, farmaceutyczny i ruch turystyczny. Dzięki swemu położeniu, dochowanym średniowiecznym wizerunkiem i licznymi zabytkami kulturalnymi Trogir stał sięł znanym turystycznym miastem/muzeem. Przedstawia jedno z najładniejszych miast wybrzeża adriatyckiego.

Miasto zwane Tragurion zostało na tym miejscu wybudowane przez Greków w 3. w. p. n. e. Na końcu 1 w. p.n.e. stało się rzymskim osiedlem Tragurium i rozwinęło się w osiedle miejskie s siecią ulic, rynku miejskiego, budynków sakralnych i murów ochronnych. Również w następnych epokach miasto pojawiało się w annałach pisemnych. Po upadku imperia rzymskiego w 11. w. było pod panowaniem rzeszy bizantyjskiej. W 9.w. została tu zbudowana diecezja, wzniesiona w 1828 r. W 1107 r. miasto stało się autonomią węgierskiego-chorwackiego państwa. W 1132 r. zostało zniszczone przez Arabów a w następnym wieku zaczęło się powoli rozwijać. W latach 1420 – 1797 było pod panowaniem Wenecji, którego okresu dochowało się mnóstwo budynków. Tę oto epokę potwierdza budowa muru miejskiego, silnej twierdzy Kamerlengo z wieżą ochronną Sw. Marko, katedrą, miejskim budynkiem z arkadiami i następne bardzo ważne budynki, które dochowały się do współczesności. W latach 1797 i 1918 był Trogir pod panowaniem Austrii, z krótkim okresem w latach 1806 – 1814, kiedy to Europę opanowali Francuzi. W tym czasie została zniszczona część muru, ale dochowały się liczne zabytki, które mówią o interesującej historii miasta. Do najważniejszych należy katedra Sw. Lovro z 13. – 15. w z kaplicą Sw. Ivana, najładniejszy renesansowy budynek w Dalmacji, zbudowany w latach 1468 – 1497. Miejskie mury z bramą główną, mniejsza bazylika Sw. Barbary z 9. albo 10. wieku, najstarsza dochowana budowa w mieście, kościół Sw. Ivana Krstitelja (Sw. Jana Chrzciciela) z 1270 r., klasztor benedyktyjski z kościołem Sw. Nikola, klasztor dominikański (z 14.w.) z kościołem Sw. Dominika i miejski budynek z arkadiami z 1308 r. Zupełnie dochował się pałac Cipiko, pałac Lucic i pałac Garagnin-Fanfogna z miejskim muzeum. Bogate ścieżki historii Trogiru są zaznaczone w muzeum Sakralnym sztuki i w miejskim muzeum. Przechadzka labiryntem wąskich uliczek i małych rynków w pierwotnej części miasta jest niezapomnianym wrażeniem z odcieniem średniowiecznej atmosfery. Pierwotne jądro Trogiru na wyspie zostało zapisane na listę światowego kulturalnego dziedzictwa UNESCO.

Miejski port i marina są ulokowane na zboczu do wyspy Ciovo. Na zachodniej części znajduje się nabrzeże dla 100 łodzi. Kiedy wieją silne zachodnie wiatry, morze jest w porcie dosyć rozburzone. Morskie prądy w kanale Trogir sięgają aż do prędkości 3 knots (morski mil). Most jest 3 m wysoko nad poziomem morza.
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir